Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
Fe&stdag mn Paschen»
en in den dag des oordeels de woorden vaa
ChUISTUS hooren : Komt , gij gezegenden
mijns Vaders , bezit het rijk , dat voor
u bereid is : want ik ben een vreemdeling
i geweest en gij hebt mij geherbergd , of zulke
herbergzaamheid aan mi^ne broederen op
Aarde bewezen.
m Toen spraken zij tot elkander x Mms ons
n hart niet brandende in ons ^ terwijl
a hij sprak op den weg , en ons de
« Sch rij'turen opende ? En ojjstaande
« ter zeljder ure ^ keerden zij wed^v
« naar Jeruzalem , en vonden de elven
« en degenen , die met hen waren y
<( te zamen vergaderd , welke zeiden ,
« dat de Heere waarlijk verrezen en
« aan SIMON verschenen was. En zij
(k vertelden ook ^ wat er op den weg
u gebeurd was, en hoe zij hem gekend
« hadden in het breken des broods.
Naardemaal dan , dat onze Zaligmaker je-
sus Christus waarachtig van den dood ver-
rezen is, ten derden dage, en dat Hij,door
t zijn Iqden en zijnen dood , al onze vijanden
verwonnen heeft , zoo mogen wij ons regt
hartelijk verblijden op dit hooge Feest van
Paschen ; Hem lovende en dankeiufe voor
zijne onuitspx'ekelijke liefde en bai'tnhartig-
heid , die Hij daardoor aan ons zondaren
bewezen beeft, vastelijk geloovende, dat wij,
! ten jongsten dage , zullen verrijzen eu door
zijne verdiensten met hem heerschen in het
rijk van vrengde en blijdchap. Dit vergunne
ons de Heere JjiSUS CHllIäTUS.