Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
if^S Evangelie op den tweeden
lijk dat wq, als zijne ledematen lijden , en
hebben wii met Hem geleden en gestreden ,
dan zullen wq ook met Hem opstaan en o-
Verwinnen,
« En als zij hif het dorp hwamen, daav
« zij henen gingen, geliet hij zich als
« of hif verder zoude reizen. Maar zif
« dwongen hem, zeggende : Blijf bif
« ons, want het wordt avond, en de
ii dag is reeds aan het afgaan* En hij
ii ging met hen binnenP
Zoo schqnt het somtijds als of de Heere
de zijne zoude willen voorbijgaan ; maar dan
moeten wij, in de tegenspoeden of sterke
bekoringen handelen gelqk deze twee leer-
lingen : Jesus bidden , dat Hij met zijne
genade bij ons blijve : Heere , blijf bif ons ,
want het wordt avond. Dan zal ons de
barmhartige en goedertieren Heere niet ver-
laten, maar tot ons inkomen en bij ons
blqven, ons door zijnen heiligen G^est ver-
troosten en bemoedigen..
iü Als hij nu met hen aain tafel was, zoo
« nam hif het brood , zegende het en
ii hetz^ve gehrohen hebbende , gaf het
ii hun. En hunne oogen werden geo^
«pend en zif. herkenden hem , en hif
ii verdween uit hunne oogen^*
Leeren wij hieniit, hoe goed het is vreem-
delingen te herbergen en zulk eene dengd
zal nimmer onbeloond blqven : op de Aar-
de zuUea wq door God gezegend worden,