Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
Feestdag mn Paschén. i^y
Toen de leerlingen de zwakheid van hun
eloof, omtrent de verlossing, en den t wij-
él aan de veriijzenis , benevens hunne klein-
jaoedigheid te kennen hadden gegeven ,
Toen zeide hij hun : o gif dwazen en
« traag van harte om te gelooven, aan
<( al wat de Profeten gesproken heb--
« ben I Moest de ChüistuS deze din-
« gen niet lijden , en alzoo in zijne
heerlijkheid ingaan ? En beginnende
<( van Moises en al de Profeten , leg~
« de hij hun uit, hetgene er van hem
(i stond in alle schriften,^*
Wij zullen dan om zalig tc worden den
ieere JeSUS moeten navolgen op den weg
les kruises en des lijdens , door boetedoe-
ling en geduldigheid. Wij moeten ons uiterste
jest doen, om onze kwade neigingen te
)verwinnen en deugdelijk te leven; want het
:ijk der hemelen lijdt geweld en de geweldi-
gen nemen hetzelve in. Gewillig arbeiden
;n lijden , zie daar de taak, die ons hier
opgelegd is - na Iqden komt verblijden en
)p den arbeid volgt de rust en het loon.
'iet lijden is den mensch nuttig ; want daar-
loor worden zijne gedachten opwaarts ge-
:rokken tot God naar boven , waar het wa-
re leven is. Danken wij God , wanneer Hi)
Dns kruis en lijden zendt 5 Hij is toch de
5oede, de beste en alwijze Vader, die best
weet, wat wij zqne kinderen van noode heb-
oen. Wij kunnen ons ook hiermede troos-
:en en denken : heeft CHRISTUS, als ons
doofd zijnde, geleden, dan is het ook bil-
I ó