Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
if^S Evangelie op den tweeden
dikwijls zedelooze en goddelooze redene-
ringen , doormengd mei ijdel en ligtvaaidig
vloeken. Daar is God niet met zijne gena-
de , maar wel daar, waar twee of drie in
zijnen naam vergaderd zijn, daar is Hq
in hun midden, gelqk het aan deze twee ^
leerlingen gebeurde
a En het gebeurde, terwijl zij zamen
« spraken en onderhandelden , dat Je-
kk sus zelf daar kwam en met hen
« ging. Maar hunne oogen werden
ii gehouden y zoodat zij hem niet ken-
<( den. En hij zeide hun : TVat zijn
« het voor redenen , die gij al wan-
i( delende met elkander verhandelt en
ii zijt zoo treurig? En de een, wiens
« naam was Kleophas, antwoordde
« hem , zeggende : Zijt gij alleen vreem-
« deling in Jeruzalem, en weet gij niet ^
<( wat daai dezer dagen geschied is ?
iy IVat dan ? zeide hij : Zij zeiden :
« van Jesus van Nazareth , die een
« groot Fro/eet was , magtig in wer^
« ken en woorden, voor God en voor
I « al het volk : en hoe hem de Over^
«priesters en onze Oversten ter von-
« nis des doods overgeleverd en ge-
H hruisigd hebben. Maar wij hoopten ,
<( dat hij het was , die Israël zoude ver-
« lossen : en nu na dit alles is het
« heden reeds de derde dag , dat deze
« dingen geschied zijn,^^
De Heere Jesus hield zich als of Hij ner-
gens van wist eu zq herkenden Hem niet*