Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
'10 Evangelie op den eersten zondag, enz.
derf storten. Dat wij ons zondig leven verbe-
teren ; laat ons biechten cn boete doen ;
■voorts God den Heere om genade bidden,
werken van barmhartigheid verrigten en ons-
zelven kasiijden. Zoo zal ons God niet ver-
oordeelen; maar wij zullen hier op Aarde
Gods zegen ontvangen en hiernamaals komea
tot de blijdschap des eeuwigen levens ; het-
welk ons vergunne onze Zaligmaker Jesus
Christus, de regtvaardige regter, die eens
komen zal, om te oordeelen de levenden
cn de dooden,
GEBED.
Wij bidden U, o Heere Jesus ! geef,
dat wij in den tijd der barmhartigheid waak-
zaam zijn, en uw regtvaardig oordeel en
eeuwig vonnis steeds voor oogen mogen heb-
ben ; opdat wq hiernamaals niet beschaamd
worden. Sta ons bij, Heere Jesus ! in de
uur onzes doods. Dat wij een vast vertrou-
wen mogen hebben op uwe oneindelijke ver-
diensten en op uw bitter lijden. Wees gq
onze voorspraak , regtvaardige Regter, dan
Lebben wij niet te vreezen. Zend uwer Hei-
lige Kerk getrouwe leeraars, die aan het volk
uw sü-eng oordeel met vurigen ijver gestadig
voor oogen houden en hetzelve tot behoor-
lijke vi-eeze opwekken. Geef aan onze harten al-
tijd eene vermaning; opdat wij van de zon-
den afwijken, de toekomende dingen leven-
dig mogen overdenken en ons in alle deug-
den oefenen. Dit bidden wij van U, barmhariige
Jesus , die met den Vader en den H. Geest
in eeuwigheid regeert. Amea.