Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
Hoogfeest van Paschen^ i^s
^ar de boozen en kwaaddoeners die in de
genade sterven, zullen opstaan tot ban
rderf, om te gaan in de eeuwige pijnen;
zullen opstaan met een grof, traag eu
ikend ligchaam. Laat ons dan alles ia
werk stelleli, om van God genade te
tvangen , om te mogen komen in het rijk
hemelen , waar JeSUS ons is voorgegaan
voor zijne aanhangers plaats bereid heeft,
idragen wij ons zoo , dat wij met JOB
nen zeggen : « Ik weet, dat mijn-Ver-^
ser leeft , en in den jongs ten dag zal
uit de Aarde opstaan-; ik zal wede-
met mijn vel bekleed worden, en in
j'n vleescli zal ik mijnen G-od zien.^
n zullen wij te regt met den Heere het
aschlam eten; en daarom, zoo lang wij
r in het ligchaam zijn, zijn wij in de
ten , en het eeuwige Paaschlam zal nako-
m. De zaligen intusschen zullen onder-
leiden zijn : zij zullen de een den an-
ren iu zaligheid te boven gaan ; maar elk
met zijn d 1 te vreden zijn en zich ver-
jden 5 zij zullen zijn als de sterren des
spansels , die ook niet alle even klaac
^ helder zijn.
Leeren wij nog uit de verrqzenis des Za-
«akers, hoe wij geestelijker wijze zullen
Tijzen : Christus is verrezen des mor-
ïs vroeg, zoo moeten wij ons vroeg be-
:ren.- Christus is opgestaan uit het graf
nooit tot hetzelve wedergekeerd; wij moe-
: opstaan uit het graf der zonde en nooit
hetzelve terugkeeren.- Christus is
arli]k verrezen en heeft zijne verrijzenis
or overtuigende blijken bevestigd 5 wij moex
I 5