Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
Hoogfeest van Paschen, fjf
m U bidden ; de menscb is alsdwTi door
ten slaap verkwikt en men heeft minder
|leiding dan verder op den dag. Schande
1 zonde zoude het ook zijn, dezen koste-
ken tijd te verslapen en deu kostelijken
d , die nimmer terugkeert, vjoorbq te la-
n gaan.
En zij zeiden tot eikanderen : wie zal
« ons den steen van den ingang des
* g^'^'f^ ^^entelen. Maar omziende za'--
« gen zij, dat de steen afgewenteld
« %K>as : want hi') was zeer groot. En
•t in het gvaf gaande , zagen zij eenen
•t jongeling ter regter zijde zitten j ge^
« kleed met een blinkend en lang kleed;
en zij werden vervaard. Maar hij
zeide tot haar : verschrikt niet. Gij
zoekt JßSlTS van Nazareth , die ge^
kruist is : hij is verrezen^ hij is hier
niet : zie daar de plaats, daar zij
hem gelegd hebben. Doch gaat Ae-
nen ? zegt zijnen leerlingen en aan
PetUUS , dat hij u voorgaat naar
M Galileë' : daar zult gij hem zien^ ge^
« lijk hij u gezegd heejï,^^
De ]00dsche Raad had , met toestemming
n Pilatus , den steen van het graf doen
r^egelen , en hetzelve met eene waeht van
Idaten doen bezetten , uit vreeze , dat de
jrlingen van JesuS Hem heimelijk rnogteu
ïgïiemen en zeggen , dat Hij verrezen was,
aar hoe ijdel zqn de plannen der men-
Ijen \ De genoemde vrouwen van de ver-
geling uücli van de wacht wetende, wa^.
I a