Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
if^S Evangelie op den tweeden
ivas, kochten Maria Magdalena , Maria
de Moeder van JaCOBUS en SaLüMK ivel-
riekende ki'uiden, om daarmede het ligchaam
des Heeren te zalven. Daardoor wilden zij
toonen , hoe zij JESUS opi*egteiijk lief Jiad-
han en Hem ook nu nog na zijnen dood al-
le achting toedroegen , wegens het goede
dat de Heere haar in zijn leven gedaan had,
door haar den waren weg des hemels aan-
tewijzen, door zijne troostelijke redenen,
zijn stichtend voorbeeld en zijne goddelij-
ke wonderen. Deze vrouwen dan de spc-
c^'rijen en zalven gekocht en allen toestel
gemaakt hebbende begaven zich , op den
eersten dag der week , dat is des zondags ,
des morgens zeer vroeg, naar het graf van
Jesus.
Waarlijk, navolgenswaardige voorheelden
voor Chi-istenen ! Op deze wijze zullen wij
met alle vlijt, de arme ledematen van chris-
tus met aalmoezen zalven : de hongerigen
spijzigen , de dorstigen te drinken geven en
de naaklen kleeden Want de Heere heeft
gezegrl : al wat gij aan den niitisieti
mijner broeders gedaan hebt in mijnen
naam , dat hebt gij aan mij gedaan» Ook
zullen wij het goede , dat anderen aan ons
grdaan hebben , niet vergeten en het4elvc
trachten te vergelden. Tevens wordt ons
hier geleerd 's niorgens vroeg op te staan
om den Heere vurig te bidden , dat Hij on-
ze misdaden vergeve 5 welke gebeden dan
door de Engelen als een zoete reukofl'er voor
den troon des Almagtigen gedragen worden, en
zoo zullen wij genade ontvangen. Daarenboven
15 de morgenstond de allerbekwaamste tqd