Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
OP HET HOOGFEEST VAN
PASCHEN,
O F
VAN DE VERRIJZENIS DES HEEREN.
Evangelie, Marcus XVI. : i - 7.
I En als de Sabbathdag voorbij was ,
i a hebben Mahia MagdAI-ENA eu
« Maria de Moeder van jacobus en
« Salome welriekende kruiden ge-
it kocht, om Jesus te komen zalven.
« En zeer vroeg, op den eersten dag
« der weke , kwamen zij tot het graj\
i « als de zon nu was opgegaan."
' , Nadat nu onze Zaligmaker JesUS CHRIS-
US , den allerbittersten en smadelijksten dood
oor ons zondige menschen gestorven was,
n met alle geduld en Iqdzaamheid den dui-
el en dood overwonnen had , is zijne ziel
edergedaald ter helle , gelijk wij lezen in de
postolische Geloofsbelijdenis. Dit ter hel-
3 dalen wordt verstaan : nedergedaald in
et voorburg der hel, waaruit hij de vro-
le Voorvadei-s verloste en hen in het Pa-
adijs stelde. Zijn ligchaam intusschen , dat
1 een nieuw graf, uit eene steenrots ge-
I: ouwen, besloten was, verrees gloi-ierijk
Ein den dood , zoo als door de Profeten
Dorzegd was : ten derden dage zal Hij
ernjzen. De Zaligmaker zelf had dit ook
an zijne Apostelen voorspeld.
Ia dictt tijde, als ds Sabbalh voorbij,