Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
'928 Evangelie op Palmzondag.
« chamen der Heiligen , die ontslapen
« waren, zijn opgestaan. En uit de
« graven gaande , na zijne verrijzenis ,
« kwamen zij in de heilige stad en
« verschenen aan vele menschen. En
« de Hoofdman , en die daar waren ,
« om JMSUS te bewaren, ziende de
« aardbeving en hetgene daar geschied-
« de, werden zeer bevreesd, en zei'^
« rfe/2 •• Waarlijh , t/e^e ^t^a^ üoc?«
« ZOOA//'
Laat ons er bij voegen : ja waarlijk , deze
is Gods Zoon ; de regter der wereld; de
regtvaardige regter, die eenmaal alle men-
schen zal oordeelen ; die onze harten kent
en onze nieren proeft. Mogten wij daarom
rein van hart en handen zijn ! Laat ons
den Heere te voet vallen en Hem om ge-
nade smeeken , dan zal ons die ook gewis-
selqk verleend worden. Ti'achten wij voor
z^ne eer te leven; terwijl wij gedurig zijn
bitter lijden en dood overdenken en bidden
in het navolgende
GEBED.
O goedertieren Heere JESUS CHRISTUS,
die tot zulk eenen grooten en dierbaren prijs
onze schulden betaald en daarvoor geboet
hebt , wij bidden U , dat Gij ons wilt bescher-
men tegen alle listen en lagen des boozen
vijands. Geef, dat wij ons verdriet en on-
ze kruisen gewillig op ons nemen en, gelijk
Gij , gewillig mogen dragen ; opdat wij een-
maal glorierijk mogen herrijzen, Amen,