Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
Palmzondag. isS
« den : Hij roept EliAS. En terstond
iK liep er een van hen een spons halen
« en dat met edik vullen , en die op
u een rietstok gestoken hebbende, gaf
« hij hem te drinken. En de anderen
« zeiden : IVacht , laat ons ^ien , of
a Elias hem zal komen verlossen^
K Doch Jesus wederom roepende met
K luider stemme, gaf den geestP
Daar hine de Godmenscli , verlaten van zij-
le Apostelen ; zijne beininde Moeder en
O ANN KS stonden niet veri'e van daar in
roote bedruktheid , volgens de voorzegging
au den ouden SIMEON , die gezegd bad ,
at het zwaard der rouwe haar moederhart
oude doorboren. Doch JüSUS menschlie-
endheid blonk boven alles uit; vooral toen
ij in zijn smartvol lijden, bij al dat pqu-
k gevoel , nog voor zijne moordenaren en
qanden bad, zeggende : Vader^ vergeef
ei hun ; want zij weten niet wat zq
oen Hier hebben wij weder een voorbeeld,
oe wij ons jegens onze vijanden te gedra-
2n hebben. Wij zullen alle menschen lief-
ebben en goed doen zoo veel in ons ver-
logen is. Dan zullen wij onzen hemelschen
ader gelijken, die zijne zon laat opgaan
ver booten cn goeden en die het over
3g*vaardigen en onregtvaardigen laat regenen.
Van de zesde tot de negende ure, dat is
n twaalf lot drie ure , ontstond er eene
nis ter nis ; de Aarde beefde 5 d<; steenrot-
n scheurden.
Dg graven gingen open , m vele lig--.