Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
Emngelie op
Jesus nog al had te verduren, eer Hij aan
den herg van Kaharie gekomen was : liar^
de slagen, nieuwe bespottingen eu den last
van het zware kruishout, dat men gedeelte-
lijk Simon van Cyrene oplegde. Wij zullen
derhalve ons zelven leeren verzaken , ons
kruis op ons nemen en Jksus navolgen
Op den Kalvarienberg ^iikonxm ^ ivoVken
zq Jesus de kleederen uit, legden Hem op
bet kruishout en spqkerden zijne gezegende
handen aan den dwarsbalk, en zijne voeten
bij eikanderen aan den voet des krui-
ses. Daarna werd het kruis opgerigt eu zoa
moest de Heere daar hangen tusschen twee
moordenaren. IJsselijke pijiien en vreessehj-
ke smarten moest Hij verduren ! Grievemle
Süiarten moest de Heere voor zondaren ver-
dragen en dit deed Hij vrijwillig; vrijwillig stierf
Hrj den pijnlijksten, den vreesseli]ksten dood.
Toen Jesus aan het kruis hing , lasterde
men Hem nog : « Andei-en heelt llq gehol-
f)en , zeiden zij, en zich zelven kan Hq niet
ossen.Laat ons met den goeden moor-
d-enaar zeggen : Heere , gedenk onzer, wees
ons genadig en sp*iar ons 5 opdat wij die
liefelijke stemme mogen hooreu : Gij zult
met mij in het Paradijs zijn.
En daar kwam duisternis over de gan-
« sche Aarde , van de zesde tol de ne~
« gende ure toe. En omtrent de negen-^
« de ure riep jesus met luider stem^
<c me : Eli, Eli, lamma sabakthajii? Dat is
a Mijn ixod ^ mijn God^ waarom heht
« gij mij verlaten? En sommigen ^ die
« daorf stonden , dit hoorende , sei^