Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
van den Adifent* p
Wige vunr^ hetwelh den duwel en zijnen
engelen bereid is (c). Zoodra dit vonnis
xal zijn uitgesproken, znllen de Tcrdocmden
geworpen worden in de ondragelijke pijnen
der hel , in de eeuwige dnisternissen, de
afgrijsselijke en leclijke duivelen, waaruit zij
in eeuwigheid niet zullen verlost worden ; zij
zullen in denontzettenden angst uitroepen: ber-
gen valt op ons, en bedekt ons voor het vreesse-
lijk aanschijn Gods! Hun gekerm zal groot, zal
vetvaarlqk zqn; zij zullen zich beklagen, zoo
roekeloos , zoo verkeerd en zoo boos ge-
leeld te hebben ; zij zullen zich , maar te
laat , beklagen , God den Heer niet gediend
te hebben. Gaarne zouden zij uu over scheer-
messen loopen, gaarne zouden zij martel-
dooden sterven , wanneer zij daarmede kon-
den boeten voor hun boos levensgedrag, om
daar uit hunne ellende vei*lost worden ; doch
het is dan te laat : in de hel is geene uit-
komst , geene verlossing meer ! want Jesus
zegt : zij zullen gaan in de eeuwige
straffen (d) , in de eeuwige pijnen.
Daarom, o menschen, o edele schepselen,
betert uw zondig leven; bedenkt, welk een
onuitsprekelijk lijden , het eeuwig lijden der
hel is! Eeuwig zonder verligting, zonder
vermindering van pijn ! Voor eeuwig van het
aanschijn Gods verstooten ! IJsselijke gedach-
ten ! Wie beeft en schrikt niet, die dit
hoort en leest ! Laat ons dus toezien , daar
het nog lijd is ; daar er nog genade te ho-
pen is ; opdat wij niet in het eeuwige ver-
Ce) Vs. 4i.
(d) Matth. 46.