Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
Palmzondag. isS
omdat Hq u van de veidoemenïs, welke gq
verdiend hadt , zoude verlossen , en tot het
eeuwige leven brengen. Leert hier allen te-
genspoed geduldig verdragen. JESUS leed
onschuldig en gij lijdt dikwijls door uwe ei-
gene schuld. Wees dan aan de Kerk en
aan de dienaars van het Evangelie gehoor-
zaam ; dankt den Heere voor zijne barm-
hartigheid en tracht Hem in zijne lijdzaam-
heid natevolgen; opdat gq eenmaal in de
eeuwige zaligheid moogt ingaan.
« En nadat zij hem bespot hadden, troh-
« hen zij hem den mantel weder uit.,
u deden hem zijne kleederen aan , en
tt leidden hem henen om te kruisigen.
cc Uitgaande vonden zij eenen man van
a Cyrene, genaamd simon, wellen
a zij dwongen om zijn kruis te dragen.
« En gekomen zijnde ter plaatse , ge-
tt naamd Golgolha [ o/ Kalvarienberg ] ;
« dat is : de plaats der doodshoojden,
« zoo gaven zij hem wijn te drinken,
« met galle gemengd. En als hif het
« geproejd had, wilde hij het niet
« drinken.
De boosheid dezer menschen steeg ten
top; want, na deze smarten en kwellingen,
voerden zij JESUS heen om gekruisigd te
worden. Zq gaven Hem wijn met galle te
drinken ; ten einde zijne zinnen daardoor
te bedwelmen ; doch de Heere dezen drauk
geproel'd hebbende , weigerde dien : alzoo
Hn met de volle bewustheid zijner zinnen
v^ildü Iqdeu. O deukt het eeus na, wat