Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
Iii Evangelie op
Koning der gloriën, over, om gekruisigd te
Tvoi-den. De Heere verdroeg al deze ver-
guizingen ; Hq stortte zijn bloed vrijwillig,
om onze vuile zonden daarmede aftewas-
schen.
(( De Irifgsinechten van den landvoogd,
zegt het Evangelie verder , namen jesus
« in het regthuis, en vergaderden de
« gansche bende om hem. En hem
B ontkleed hebbende , hingen zij hem
tt eenen purperen mantel om. En ee~
« ne kroon van doornen vlechtende,
« stelden zij die op zijn hoofd en ee-
« nen rietstok in zijne regterhand^
a En voor hem neder knielende bespot-
« teden zij hem , zeggende ; IVees ge-
K groet, Koning der Joden. En hem
« bespuwende, namen zij den rietstok
« en sloegen hem op zijn hoofd."
Het was dus aan deze booze menschen
niet genoeg J£sus gegeesseld te zien, zij de-
den Hem daarbij nog vele smaadheden aan
en zetleden Hem eene doornen kroon op ,
zoodat het bloed van alle zijden uit zijn
goddelijk hoofd vloeide. Zij trokken Hem
zqn kleed uit , hingen Hem eenen purpe-
peren mantel om, gaven Hem eenen riet-
stok , die voor «chepter moest dienen, in
zijne hand, en bespotteden Hem dus als
een guichelkoning ' O menschen, bedenkt
toch welken smaad en hoon, JfiSUS, om
uwer zonden wil , heeft willen verdragen.
Dit leed de Hcere , omdat gij niet zoudt
tespot worden door de duivels in de hel ;