Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
Palmzondag. isS
« s.en ^n hij had toen eenen gevange^
tt nen met name B ark ali as ^ die zeer
« berucht wan. En pilatus zeide:
« Welken wilt gij ^ dat ik u los late*
« Barrabas^ die een moordenaar is,
« of Jesus, die men noemt Chkis-
cc tus:'
Het volk, door deszelfs Oversten opge-
hitst, was zoo boosaardig, dat het de vrij-
heid van Barrab.vs durfde vragen ; het
riep overluid , dat men BaURABAS zoude
loslaten.
« ptla tus zeide hun : Wat zal ik
cc dan doen met jesus, die chrts-
a tus genaamd wordt ? Zij antwoord-
cc den alle : Dat men hem kruisige,-
« Toen liet hij Barr ab as los : maar
cc Jesus , nadat hij gegeesseld was ,
" S^^f ^^U ^^^^ of^er om gekruisigd ie
ft worden,'*''
O verblinde menschen! waartoe heeft u
nijd en afgunst, gierigheid en hoogmoed
vervoerd ? Hoe durft gij de hel boven de
zaligheid verkiezen en de duisternis boven
bet licht ? Laat ons den Heere bidden, dat
Hij zoodanige verblindheid en verkeerdheid
van ons keere ; laat ons bidden, dat wij het
beste deel mogen kiezen ; het leven onzer
zielen ( J^süs Chiiistüs ) en niet den vorst
der duistei-nis. pilatus intusschen liet je-
sus nog geesseleïi , om zoodoende het volk
tot medelijden te bewegen ; doch hij vor-
derde niet mci de zaak eu gaf J£SUb , den