Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
Emngelie op
Terhardden zicli echter en grepen Hem,
bonden Hem en bragten Hem voor Annas
en Cayphas. Hier werd Jesus valschelijk
beschuldigd , bespot en bespogen. Dit alles
verdroeg dc minnelijke Jesus geduldig en
ging als een lam tor slagliiig. Nog sleurde
men den onschuldigen Jesus voor den Ro-
meinsche landvoogd Pontius Pilatus , die,
wetende dat Hij onschuldig was , vele doch
vei-keerde middelen in het werk stelde, om
Hem los te laten. Zoo zegt het Evangelie:
« En Jesus siond voor den landvoogd,
« En de landvoogd ondervraagde hem,
« zeggende : Zijt gij de Koning der
« Joden? Jesus antwoorde hem : Gij
« zegt het. En als hij van de Over~
" priesters en Ouderlingen beschul'
« digd werd, antwoordde hij niets :
« Toen zeide Pilatus tot hem : Hoort
« gij niet, hoe vele getuigenissen zij
« tegen u inbrengen. Maar hij ant-
« woordde hem niet op een eenig
« woord; zoodat de landvoogd ten
« hoogste verwonderd was. Als Fl-
« latus zag dat hij niet vorderde ,
« maar dat het oproer vermeerderde ,
K nam hij water, en waschte zijne han-
« den voor het volle , zeggende: li ben
« onschuldig van het bloed dezes regt-
« vaardigen. Gij moogt toezien. En
« al het voll- antwoordde daarop : zijn
<t bloed zij op ons en op onze kinde-
« ren .'- Op den Feestdag van Paschen
" pingt de landvoogd eenen gevange-
nen los te laten , welken zij verko-