Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
Palmzondag. i3f
alig te maken , moedigde Hem echter We-
ier aan ; zoodat Hij zqnen wil aan den wil
iijns hemelschen Vaders overgaf met de woor-
len : Niet mijn^ maar uw wil ge-
schiede ! Ondat ons dit tot voorbeeld zon-
le strekken en wi] met Gods wijze schik-
kingen te vrede zijn« Jesus gaf zich der-
Ualve vrijwillig aan zijne vijanden over, en
Terwijl hij nog sprak , zoo kwam Ju^
« das ^ een van de twaalven , en veel
« volk met hem met zwaarden en stok-
« ken , die van de Overpriesters en de:
(( Ouderlingen des volks gezonden wa-
« ren. Nu , die hem verraadde , had
« hun een teeken gegeven , zeggende :
« Dengenen , dien ik kussen zal, is
ii het y grijpt hem aan. En terstond
ii tot Jesus komende ^ zeide hij : fVees
« gegroet^ Meester. En hij kuste hem.
<( En Jesus antwoordde hem : l^riendy
ii waartoe zijt gij gekomen? loentra-
« den zij toe , sloegen de handen aan
« Jesus en namen hem gevangen,'*^
Jesus had even te voren zijne leerlingen
i^ermaand tot waken en bidden , daar zijn
lur aanstaande was, Intusschen sliepen Ju-
oas en deszelfs medepligligen niet, gelijk
wij uit het Evangelie gehoord hebben, maar
varen heengegaan om Jesus te vangen. Op
Ie vraag van JesUS : wien zoekt gij, gaven
;ij ten antwoord : JksUS van Nazareth ;
net Majesteit trad Jesus hen te gemoet en
ieide : Ik ben het ! waarop zij, als van
len donder getroffen , ter aarde vielen. Zij
U 5