Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
ifS Evangelie op
ben, u fle voeten wassche, zod moet gij-
lieden ook malkanderen de voeten wasschen;
want de knecbt is niet beter dan zijn Mees-
ter ; dat is : gij zult malkanderen den last
van deze wereld lielpen dragen en bijstaan ,
ieder naar zijn vermogen Daarna stelde de
Heere het heilig Sakrament in van zijn waai'-
de ligchaam en bloed, tot eene gedachte-
nis van zijn bitter lijden en tot eene spijs
en drank on^er ziel; zeggende tot de A-
postelen : Met groot verlangen heb ik be-
geerd met nUeden dit paaschlam te eten ,
vóór dat ik lijde , en vervolgens het bi'ood
zegenende, zeide Hij : Weemt en eet; dit
is mijn ligchaam , dal voor u geleverd zal
worden ; zoo dikwi|ls gij dat doet , doet
het tot mijne gedachtenis. Desgelijks deed
Hij ook met den kelk en gaf dien, na den-
zelven gezegend te hebben , aan zijne leer-
lingen 5 alzoo heeft Hij zich zeiven tot een
testament achtergelaten , in het eerwaardig
Sakrament ; opdat wij , ootmoedig tot het-
zelve naderende , veranderd zouden worden
tot een deugdzaam leven , en zijn bitter lij-
den en dood zouden gedenken. Gezegend
en geloofd zij daarvoor de Heere der Heer-
scharen I
Van de tafel gaande, begaf Jesus, zich
met Petrus, de twee zonen van Zebe-
deus , Joannes en Jacobus , naar den hof
van Gethsemane'» Daar gekomen zijnde,
viel de Heere op zijne knieën en bad zij-
nen hemelschen Vader : Mijne ziel is he--
droefd tot den dood, en zijn aanstaande
lijden overdenkende, zweette Hij water [en
bloed. De liefde en begeerte om zondax^eu