Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
Palmzondag, ng
ÜDAS navolgen! De Heere dan, wetende,
at de lijd zijns bitteren lijdens aanslaande
^as, zoo heeft Hq het laatste avondmaal
net zijne Apostelen willen houden, ten hui-
e van SlMON den melaalsdien. Hier gaf
£sus aan hen vele leeringen ; terwijl Hij
f [iin zijn lijden voorzegde, en hoe zij allen
* an Hem zouden geergerd worden 5 zelfs,
I Lat PüTllUS Hem driemaal zoude verloo-
henen, eer de haan dien nacht zoude ge-
raaid hebben. PetuuS geloofde, dat dit
liet mogeUjk ware ; betuigende , dat hij lie-
«r met den Heere in den dood gaan wil-
le. Hierna stond jesus op, goot water in
Ien bekken, deed eenen doek voor en
raschte zijnen leerlingen de voeten. petrus
"ezen ootmoedigen dienst van jesus zien-
e, die ook hem de voeten wilde wasschen,
eide met verwondering : Heere« zult gq
[jij ook de voeten wasschen; dit betaamt
iet , grj zult dat in der eeuwigheid niet
(|oen. Maar de Heere zeide hem: petrus,
idien ik u niet wassche, zult gij met mij
een deel hebben in mqn rqk. Toen Pe-
hus dit hoorde antwoordde hij : Heere,
asch niet alleen mqne voeten , maar ook
lijn hoofd en mijn geheel ligchaam. Neen ,
'etrus, zeide de Heere, dat is niet noo-
; Sn verstaat niet, wat ik hiermede zeg-
en wil ; maar hierna zult gij het verstaan^
^erv&lgrns lag Jesus zich weder aan de ta-
dl Vil gaf zijnen Apostelen en aan ons ee-
e schoone les van ootmoedigheid , zeggen-
e : Gij noemt mij Heere en Meester, en
it is wel gezegd ; want het is zoo. Is het
fu ziike, dat ik, die uw Heer en Meester
H 4