Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
ifS Evangelie op
heeft Vijf dagen vóór zijnen dood , op de
zen tijd dan, deed JeSUS zijne pleglige in
trede in Jeruzalem en toonde daardoor
hoe onverschrokken Hij zijn lijden te gemoe
ging. Gezeten op eene ezelin , reed Hi
Jeruzalem binnen ; terwijl het verheugde
volk groene boomtakken en kleederen op
den w^eg spreidde , en een vreugde lied aan-«
hief : Gezegend is Hij die daar iomt in
den name des Heeren I Hosanna in de
hoogste plaatse l
Dan , de booze menschen , vooral de Schrift
geleerden en Farizeërs, benijdden den Heere
en hielden zamen raad , in de zaal des
Hoogepriesters, hoe zij met list JesuS zou-»
den vangen en dooden. Zg vonden al ras(
een middel, of liever hun werd al spoedig
een middel aangeboden :
« Een van de twaalven , genaamd Ju-^
« vas iskariothy ging tot de Over-^
« priesters , en zeide hun : at wilt
« gij mij geven , en ih zal hem u Ze-
« veren ? En zij beloofden hem dertig
« zilverlingen. En , van dien tijd af^
« zocht hij gelegenheid om hem te Ie-
« veren,^^
Zoo hoort gij, uit het Evangelie , hoe dat
Judas , een der Apostelen, zijnen eigenen
Heer zocht te verraden en in de handen
zijner vijanden overtcleveren. Daartoe kan
gierigheid en hebzucht verleiden. Verfoeije^-
lijke ondeugden! Waartoe kunt gij den mensch
vervoeren! Ach , mogten er in ons mid-
den geene menschen gevonden worden, di«