Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
zondag in de vaste.
nlbn wel beter lot ? Zorgt, dat dit uw lot
! let worde! Versmaadt JesUS niet. Hoort
lar de goddelijke inspraken der genade ;
3ort naar hetgeen u door de predikers
n het Evangelie en door uwen Biechtva-
sr wordt voorgehouden; volbrengt uwe
igten , doet wei'ken van boetvaardigheid en
looft, dan zult gij den dood niet zien,
. aar het eeuwige leven hebben.
GEBED.
. Geef, o Jesus, dat wij de woorden Gods
ijtig en godvruchtiglijk mogen aanhooren
I dezelven opvolgen. Dat wq van U zacht-
oediglieid leei'cn , en alle haat en vijand-
hap , tegens onze natuurgenooten afleggen !
ebben wij tegens uwe geboden gehandeld:
t kwade gedaan en het goede nagelaten,
rgeef ons dit genadiglijk ; zuiver onze har-
( n van alle om-einheid en bevrijd ons van
n eeuwigen dood. Amen.
OP PALMZOJNDAG.
Evangelie , Mattheus XXVI en XXVIL
gedeeltelijk.
Dp dezen zondag wordt ons het heilig
len des Zaligmakers voor oogen gehouden.
Bt lijden des eeuwig gezegenden Heere
,SUS ChkiSTUS , waardoor Hij ons van den
uwigen dood en de verdoemems verlost
H 3