Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
'/oS Evangelie op den vierden
Leid zeide, werden de Farizeërs nog hard-
nekkiger en braakten de hevigste lasterwoor-
den tegen Hem uit. Zeggen wif niet wely
zeiden zij , dat gij een Samaritaan , een
afvallige Jood zijt, en den duivel in Eebty
door wien gij wonderen doeU
Hier zien wij den zachtmoedigen JesUS ,
die deze smaadwoorden geduldig verdroeg
en zich alleen om de eer zijns Vaders te
redden , vergenoegde met te zeggen : ik
heb den duivel niet in : ik doe wonde-
ren door de hulp en bijstand van mijnen
Vader , die in de hemelen is»
xMogten alle Christenen dit zachtmoedige
voorbeeld van den Zaligmaker navolgen.
Mogten zij geen schelden met schelden ver-
gelden ; veel min haat en nijd in bun hart
koesteren. Verfoeijelqke wraaklust 5 waar zij
woont daar heerscht geen vrede , geen ge-
noegen , geene rust. Indien gij wederver-
gelding zoekt, dan hebt gij niets boven de
Heidenen vooruit. Ver-geving wil het Evan-
gelie ; vergeving ook aan uwe grootste vqan-
dcn. Jesus zegt verder :
Voorwaar, voorwaar ik zeg u , zoo ie~
<( mand mijn woord onderhoudt ^ hij zal
« in eeuwigheid den dood niet zien.
« De Joden zeiden dan : nu weten wij,
« dat gif den duivel in hebt, ylüUA-
iy HJM is gestorven en ook de Vrofe-
« ten, en gij zegt , zoo iemand mijn
<1 woord onderhoudt , die zal in eeu~
« wigheid den dood niet smaken, Zijt gif
« meerder dan onze Vader BR ahj M ^
« die gestorven is ? Ook zijn dt; jP/o-