Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
OP DEN ZONDAG IN DE
VASTE.
Evangelie , Joannes VIII. 46 - 59.
K In dien tijde , zeide JeSuS tot de
K scharen der Joden : TVie van u zal
« mij \an zonde overtuigen ? Indien ik
K u de waarheid zeg, waarom gelooft
« gij mij niet ? Die uit God is, hoort
te Gods woorden. Daarom hoort gij ze
« niet , omdat gij uit God niet zijt.
•t Toen antwoordden de Joden, en zei-
« den hem : Zeggen wij niet wel, dat
« gij een Samaritaan zijt en den dui-
« vel in heht? JeSVS antwoordde : Ik
« heh geenen duivel in : maar ik eer
« mijnen Vader en gij onteert mij,
« Dan , ik zoek mijne eere niet : daar
« is er een, die ze zoekt, en die regt
« zal doen.'"
De Zaligmaker ondervond zoo dikwijls te-
genspraak van de laatdunkende Farizeërs, ee-
ne Joodsche sekte , die eene oorzaak wil-
den zoeken om Hem ter dood te bi-engen.
Zij konden niet dulden , dat Hij hun huiche-
lend gedrag openlqk berispte. Op zekeren
tijd , ongeveer zes maanden voor zijn lij-
den , dat Jesus in den tempel te Jeruza~
tem leerde, en weder veel tegenspraak en
lastering over zijne leer eu gedrag ontmoet-
te, zeide Hij •. PVie van u zal mij van
zonde overtuigen ? Wie kan mij met grond
opwerpen, dat ik iets geleerd heb, hgiwclk