Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
zondag in de vaste* ar,
ieruit, dat aalmoezen geven aan God bij-
bnder welbehagelqk is ; deelt gaarne aaa
Inderen , aan uwe arme natuurgenooten , me-
.ie, en de Heere zal u zuiks tiendubbel
jiergelden ; uw loon zal groot zijn in den
liemel. Laat niets verloren gaan ; bewaar het
Iverscbietende voor u of voor andere men-
bhen. Ach , bij zoo menigen rijken wordt
ikwijls voor de honden geworpen, datge-
e , wat een arm huisgezin eenen geheelen
ag konde verheugen Wat zeg ik : voor
e honden geworpen niet alleen, maar zelfs
ertrapt en weggeworpen. Maar hoe zullen
ij dit verantwoorden ? Doen wij niet al-
oo ; maar laat ons dankbaar zijn voor de
eldaden , welke wij in mindere of ruime-
e mate van God ontvangen hebben , bid-
ende : GeeJ ons ons dagelijksch brood en
rgeef ons onze schulden^ o God; op-
at wij eenmaal daar komen ^ waar Gij zqt
tl waar wq tallooze wonderen zien zullent
GEBED.
Beschouw ons, o God, van uwen genade-
oon met medelijdende oogen; aanzie onze
lende en behoefte , zoo tijdelijke als eeu-
ige. Gij zijt o JüSUS de ware Profeet,
e Messias, van wien de H. Schriften ge-
)roken hebben ; Gij zijt de eeuwige Ko-
ing ; wij bidden U , regeer ons , leid en
estuur ons naar uwen goddelijken wil Dat
q U in alje deugden mogen navolgen ea
ees ons een genadig regter. Amen.
iH