Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
'ioë Evangelie op den derden zondag, enzi
ras weder tot hunne vorige zonden , welke
zq pas gebiecht hebben, welke zij kort te
Voren beloofd hebben te zullen mijden, ver-
Vallen ! Laat het ons toch niet genoeg zijn
gebiecht te hebben ; maar wachten wij ons
zorgvuldig van de gebiechte zonden niet we-
der te begaan !
Zalig noemde de vrouw de buih , wei-
he eenen zoo dierbaren Zoon gebaard
had en JksuS antwoordde daarop : Zalig
is zij en allen die het fVoord Gods aan-
hooren , en dat onderhouden. Gewigtige les
voor hen die er zoo weinig werk van ma-
ken , om eene predikatie te hooren. Maar
niet alleen moet men het Woord Gods gaar-
ne hooren ; maar ook daarna zoeken te le-
ven. Niet, zegt de Zaligmaker die daar
zeggen : Heere! Heere ! zullen ingaan
in het rijk der hemelen , maar die daar
doen den wille mijns Vaders,
GEBED.
Mogten wij ook dit voorbeeld van U vol-
gen , goedertieren JitSÜS , wanneer wij val-
schelijk beschuldigd , versmaad en gelastei-d
worden ! Vergeef ons ook onze zonden,
verlicht onze blindheid en aanschouw onze
toelvaardigheid ; opdat de booze vijand on-
ze ziel niet bezitle; dit smeeken wij U, o
Beere JESUS, en spreek ons zalig. Amen.