Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
van den Advent. al,
Hij verdreef Adam en Eva uit het paradiqs ;
omdat zq zija gebod, oveitreden hadden;
de steden Sodoma en Gomorra zijn, wegens
de misdaden der inwoners, door zwavel cti
vuur uit den hemel, verwoest, en, ten tij-
de van Noë , toen de Aarde met boosheid
vervuld was , deed God alle menschen ea
dieren, uitgezonderd die in de Arke wa-
ren , verdrinken. Werd ook niet Jeruza-
lem, om de zonden der inwoners, tot den
grond verwoest ? De dag des ooi-deels zal
desgelijks gruwelijk en vreesselijk zijn. Job
wenschte op dien dag verborgen te zijn , en de
H. Hieronymus zegt: zoo dikwijls ik aan den dag
des oordeels denk , schud en beef ik over mijn
gansche ligchaam ; het zij ik ete, of drinke,
of iets anders doe, steeds verbeeld ik mij die
bazuin te hooren : Staat op, gij dooden ,
en komt ten oordeel. Laat ons dan niet
minder vi-eeze voor dien dag hebben dan
deze Heiligen ; mogten wij dan in tijds op-
gewekt worden , om van onze zonden af-
stand te doen en werken van boetvaardig-
heid te plegen ; dan zoude ons die vervaai--
Iqke dag niet verschrikken ! Voorts volgt er
ia het Evangelie:
« En dan zullen zij den Zoon des men-
« sehen zien komen in eene wolk , met
« groote magt en heerlijkheid
Om te oordeelen de levenden en dooden.
Hier hoort gij, hoe dat onze Heere in dien:
dag des oordeels niet zal komen als een on-
noozel lam, gelijk Hij kwam ia dea sul te
A 4