Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
zondag in de vaste. loS
(( mensth uitgegaan is , zoo wandelt hij
« door waterlooze plaatsen , zoekende
« rust, en die niet vindende, zegt hijt
« Ik zal wederkeeren in mijn huis, van
i( waar ik hen gekomen. Èn daar ko—
!| « mende vindt hij het geveegd en ver-
« sierd. Dan gaat hij henen , en neemt
« nog zeven andere geesten met zich y
<i die hoozer dan hij zijn , cn zij gaan
« daar in wonen en het laatste vart
« dien mensch wordt erger dan het
« eerste. Terwijl hij deze dingen zei-
ft de, was er eene vrouw onder het
« volk , die hare stemme verhief en zei-
« de : Zalig is de huik , die U ge-
« dragen heeft en de horsten, die gif
« gezogen heht. Waarop hij zeide :
•t J« , doch zalig zijn zij , die het
t pp oord Gods hooren en dat onder-
in houdend'
Waarmede jesus zeggen wilde , dal wan-
leer een onreine geest, eene zonde, den
nensch verlaten heeft, door deszelfs boet-
aardigheid en opregte biecht, dan tracht
Ie booze geest clien mensch nog weder te
erleiden en spant daartoe alle krachten in
iet werk. Indien deze mensch zich laat
nisleiden en bekoren , is de hervalling in de
onde, het laatste, erger dan het eer-
te ; zoodat de misdaad verschrikkelijk is
ari den bekeerden zondaar, die weder in
[iqnen vorigen zondaarsstaat hervalt.
Mogten velen dronkaards, lasteraars , vloe-
rs, dieven , meineedigen en onkulsch®
ieden hieraan denken. Mogten zij niet zoo
G 5