Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
Vo^ Emngêlie op den derden
duivelen uitdrijve, dan is het klaar, dftt
het rijk Gods , de Verlosser of Messias tof
u gelomen is, 3.* IVanneer een slerleï
gewapend zijnde , zijn hof bewaart , is\
al wat hij bezit, in vrede. Maar indien
een , die sterker dan hij is , komt , en
hem. overwint, die neemt al zijne wape^
nen weg, waarop hij vertrouwde en
verdeelt zijnen buit. Ik ben nu , gelijk gi;
ziet, diegene, die sterker is dan de satan^
alzoo ik hem uit zijne woning verdreven
heb , en dit alles kan niet dan door eene
hoogere , door Gods magt geschieden; der-
halve is uwe redenering louter laster. 4.° Die
met mij niet is , is tegen mq , en die
met mij niet vergadert, verstrooit ; en
dewijl mijne werken en die van den duivel
met elkander strijden ; zoo kan er tusschen
m^ en hem geene de minste overeenkomst
zijn. Gij zijl lasteraars en toont, dat gij zei-
ven Beëlzebub tot eenen vader hebt.
Snoodheid was het van de Farizeërs, dat
zij de goede , de menschlievende dadt n van
Jesus in een verkeerd daglicht wilden stel-
len; ja eene godslastering was het, welke de
Joden hier uitspraken. Dit leere u^ vrome
Christenen , geduldig te zqn , wanneer men
u om uwe goede werken , lastert, smaadt
en veracht. Laat men ook zeggeu, dat gq
uit schijnheiligheid of diergelijke te biecht
of ter Kerke gaat; uw Vader, die in de
hemelen is , kent evenwel uw hart en die
zal u eenmaal uit bet stof verhoogen.
Het Evangelie zegt verder :
K\ Wanneer de onreine geest van den