Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page

'vang, op den derden zond, in de vaste, iö^
neemt al zijne wapenen weg , waarop
hif vertrouwde , en verdeelt zijne buit*
Die met mij niet is ^ is tegen mij : en
die met mij niet vergadert verstrooit,,^
In dit Evangelie hebt gij geboord, hoe
ESUS eenen duivel uitwerpt , die eenen
»ensch stom geuïaakt had , van de omstan-
ers en ooggetuigen waren er velen die zich
erwondertlen en God loofden , doch som-
n onder hen lasterden JESUS en zei-
en , dat Hij zulks door de magt van den
uivel verrigt had. Om aan dezen den mond
e stoppen , gaf JESUS vier bondige bewij-
en , dat Hij niet door Beëlzebub , maar
'tioor den vinger Gods de duivelen uitdreef,
Zeide Hij : alle rijk , stad , dorp of
ifiisgezin , dat tegen ziek zeiven inwen-
ig door twist en tweedragt, verdeeld is ,
al niet lang kunnen stand houden , zat
erwoest worden. Indien ik nufloorBeë'l-
ebub de duivelen uitdrqve, dan is de
mtan tegen zich zeiven verdeeld en dit
;al immers niet zijn ? gij ziet dus hoe valsch
iwe redenering is 2.® Genomen eens, dat
k door Beelzebub de duivelen uitdrijve ^
ioor wien drijven uwe kinderen ze
%it ? De kinderen waren de duivelbezweer-
ders bij de Joden of zijne leerlingen , die
Van dit geslacht waren. Van deze gelooft
jij toch , dat zij het door Gods magt Ver-
'igten. VV^aarom wilt gij dit goede in mij
bedillen ? doch om die zelfde reden zulten
die zelfs uwe Tegters zijn , u veroordee-
len en u overtuigen , dat gq lastertaal spreekt.
Voorts indien ik door den vinger Gods de
G 4