Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
"ir
:t t
OP DEN S.-»« ZONDAG IN Dl
VASTE.
Evangelie , Lucas XI : 14 - «8.
» In dien tifde, dreej JtSVS eenen du
vi vel uit iemand, die stom was, E
« al» hij den duivel uitgcdrrven had
« sprak de stomme , en het volk ston
« verwonderd. Maar sommigen ondi
» hen zeiden ; door Beëlzebub de
• vorst der duivelen werpt hij de dui
« velen uit. En anderen r>m hem t
* beproeven, verzochten van hem ee
^ teeken van den hemel. Maar hij hun
*ne gedachten ziende, zeide hun
« Alle Koningrijk dat tegen zich zei-
« welven verdeeld is, zal verwoest wor
■ den, en all-e huis dat tegen zich zei'
« ven verdeeld is, zal vervallen. Indie
« dan ook de satan tegen zich zelve
« verdeeld is, hoe zal eijn rijk blijve
« staan ? Want gij zegt, dat ik dan
" Beëlzebub de duivelen uitdrijf. Doe.
» indien ih door Beëlzebub de duive-
« len uitdrijve, door wien drijven uw
« kinderen dien uit ? Daarom zullen
« die zelf uwe regters zijn. Maar zoo
« ik door den vinger Qods de duivelen
» uitdrijve , dan is waarlijk het rijl
" Gods tot u gekomen. Als een ster-
« ie welgewapend zijnde , zijn Hof
« bewaart, is al wat hij bezit in vrede,
■ Maar indien iemand, die sterken dfin
• Ay IS, komt ^ en hem overwint; die