Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
;
^ fang, op den ii4faeden zond. in dè vaste,gg
h sprelet , tot dat de Zoon des men-
% sehen van den dood zal verrezen zijn.
Zaligmaker had zijne Apostelen reeds
zijn aanstaande lijden en van zijnen dood
witligd en vele wonderen gedaan , die
;|n van zijne godheid moesten overtuigen ;
fs had l'ttTRÜS openlqk hekend, dat Hq
Zoon van den levenden God was 5 doch
!|n geloof moest sterk zqn , zouden zij, in
J|t vervolg, Jesus als zoodanig blijven er-
nnen ; bijzonder dan wanneer zq zouden
dat llq gevangen genomen, bespot,
' geesseid en tusschen twee moordenaren aan
j !t kruishout gehecht worden. Om zijne
'Jpostelen met een vast geloof te wapenen
i im JkSUS drie hunner, namelijk : PETRUS,
!) .GOBUS en Joannes , met zich , leidde hen
\ ) den hoogen berg Tkabor, waar JESUS
£ Ji gedaante veranderde : zijn aangezigt blonk
I zqne kleederen werden wit en blinkend ;
' n goddelqke glans omscheen Hem, en
;'ee hemellingen , MoiSfcS en ELIAS , spre-
;n met Hem over zqn Iqden en zqnea
ood en van de verlossing des mensche-
ken geslachts , als het doel van de weC
i de Profeten 5 terwijl er uit den hemel
:ne slem gehoord werd, die zeide : Deze
mijn welbeminde Zoon , in weihen ih
■ijn welbehagen heb : hoort Hem. Op
ïze wijze werden de Apostelen als hand-^
stclijk overtuigd van de godheid des Za-
^Miakers.
Vrijwillig onderging JESUS zijn lijden , vrij-
iilig liet Hq zich gevangen nemen, geea-
ieu j kroonen ; vrijwillig uaui Hij htt küua
Ga