Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
OP ZONDAG IN DE
VASTE.
Evangelie , Maltheus XVII. : i : 9.
« In dien tijde , nam Ie sus met zich Pb^
« trus en Jacobus en Joaï^NMS zij-
« nen broeder, en leidde hen op een
« hoogen berg alleen. En hij werc
<( voor hen in eene andere gedaante
ii veranderd : zijn aangezigt blonk a/ifi
« de zon, en zijne kleederen werden
« wit gelijk sneeuw. En zie , hun ver^
ii schenen Moises en Elias , met hem
ii sprekende. Toen sprak FetrusIe^
ii svs aldus aan : Heere , het is
« ons goed hier te zijn; zoo het ü
(( belieft, laat ons hier drie hutten
<( maken : eene voor Z7, eene voor Moi^
« ses en eene voor Eu as. Terwijl hij
ii nog sprak j zie ^ zoo overlommerde
« hen eene heldere wolk. En daar
ii kwam eene stem uit de wolk, zeg-^
ii gende : dit is mijn welbeminde Zoon ^
ii in wien ik mijn welbehagen geno^
ii men heb : hoort hem. De leerlin-
ii gen dit hoorende , vielen op hunne
ii aangezigten neder en waren zeer
(c bevreesd. Doch JeSUS bij komende,
ii raakte hen aan en zeide : staat op
« en vreest niet. En zij hunne oogen
ii ojjheJfende , zagen niemand dan Je-
ii SUS alleen. Als zij den berg afgin^
« g^^i t g^hood hun JeSVS , zeggende :
u Dat gij aan,niemand van dit g^^igt