Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
zondag in de vaste. 97
n eeuwig verdriet ea ellende ; hij is een
iigenaar en menschenmoorder van den be-
tine. Wij zullen niet den satan, maar God
:n Heere aanbidden en Hem alleen die-
;n, die ons geschapen en van de eeuwige
irdoemenis verlost heeft , door het zen-
in van zqnen Zoon in deze wereld ; die
is alles verleent, dat wij naar ziel en lig-
taam behoeven ; die zijne H. H, Engelen
r on/.er hulpe zendt in gevaren en beko-
f Dgen , wanneer wij Hem daarom vurig
nroepen.
Strijden wij dan, gelijk Christus gestre-
iïU heeft, vasten en bidden wij, gelijk Hij
} ïvast heeft ; gorden wq de wapenen des
Aloofs aan. Wanneer wij in bekoring val-
Jn , lezen wij dan de passie onzes Heeren,
jl. Jans Evangelie en kruisigen wij ons ,
i^lin zal de bekoring wijken. Doen wij ver-
ier bij ons vasten , opregte boete voor onze
pLnden , dan zullen wq na dit ellendige leven
jt e eeuwige zaligheid beërven , door de ver-
wensten onzes Zaligmakers JesüS CHRISTUS,
I Le gezegend is in de eeuwige glorie.
GEBED.
Mogten wij, Heere, door de vaste stlpte-
k en devotelijk te onderhouden, uw god-
elqk voorbeeld navolgen en hongeren en
orsten naar geregtigheid, en wij zoo doende
leer gesterkt zijn, om de bekoringen te
ederstaan. Mogten wij den goeden strqd
rqden en onze vijanden, den duivel, de
ereld en het vleesch overwinnen , om ceu-
ig bij ü te Icvcu, Amea,