Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ 'Evangelie op den eersten
duizende menschen, dooi- misverstand de;
H Schrift. Het is wel waar , geeft hun d
duivel in , deze en gene zaken staan in dl
Schriftuur, maar die zijn zóó niet te ver-
staan ; het is daarmede anders gelegen. O
onverstandigen , wanneer zult gi) wijs wor-
den ? weet gij niet , dat u zulks door den
duivel ingegeven wordt. Wederstaat den dui-l
vel, of gij zult, helaas! te laat ondervin-.
den , dat hij u bedrogen heeft. Gelooft al-
les , gel^k de H. Kerk het u voorhoudt i
Verder zegt het Evangelie : '
« Wederom nam hem de duivel mede I
K op een' zeer hoogen berg : en toon-1
« de hem al de Èoningri/hen der we- I
« reld, en: Jiunne heerlijkheid, terwijl
« hij hem zeide : alle deze dingen
« zal ik XJ geven ^ zoo Gij nederval-
« lende mif aanbidt. Toen zeide Je~
«sus hem : Ga weg, satan, want
« daar staat geschreven : den Heere
« uwen God zult gij aanbidden en
« hem alleen dienen. Toen verlieV
« hem de duivel, en ziet, de Enge
a len kwamen en dienden Hem,^'
Hier hoort gij, hoe onze Heere ten dern
den male van den boozen geest is bekoord
geworden; doch deze bekoring konde Hem
evenmin schaden als de vorige. Christus
zijn bedrog en valschheid kennende , gebood
hem met alle Majesteit : Ga weg, satan.
Welke dingen, het zij schatten of ver-,
maken , ons de satan belooft, wij zulleu hem
alt^d vvederstaan. Hq heeft niets te geven ^