Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
6 Eifangelie op den eersten zondag
de volkeren. De pJagen zullen zoo Tnenig-^
vuldig en zoo groot zijn , als er nooit van
het begin der wereld zijn gehoord gewor-
den. De Looze cn goddelooze nienschea
zullen door eene ^-0010 vreeze bevangen
wordtn, wanneer zij die teekenen zullen
zien cn die plagen ondervinden; hun angst,
hunne ontvoering en huune vrees zullen on-
uïtsprekcl^k zijn : zullende de menschen
h^zwijheji i^ari vreeze , in de i^erwaehting
pan hetgeen de geheele wereld zal ot^er-
lomen^
Zijn nu zulke vreesselijke tcekenen een be-
gin van Gods oordeel, laat ons dan wel
overwegen, hoe vervaarlijk en vreesselqk de
laatste oordeelsdag zelf zijn moet. Uitmun-
tend en heerlik wafi God de Heere in het
scheppen van hemel en Aarde , engelen ea
menschen, welke hij in den beginne hervoor-
riep , door zijn goddelijk woord; uitmuntend
is God de Heere in wijsheid en goedheid,
daar Hij zgne schepselen steeds niildelqk voedt
en onderhoudt ; uitmuntend is God de Hee-
re in barmhartigheid, daar Hij, om den
toensch te verlossen en zalig te maken , niet
alleen mensch geworden is, maar ook deu
kruisdood ondergaan heeft ; uitmuntend en
heerlijk zal God de Heere ook zijn in regt-
vaardigheid, wanneer- Hij ten oordeel zal ko-
men en eenen iegelijk loon naar werken ge-
Ten : den goeden het eeuwige leven ; den
kwaden de eeuwige verdoemenis. Wij we-
ten , dat God de Heere niet alleen barm-
hartig is , maar Hij is ook regtvaardig , zoo
als in vroegere tijden is gebleken : God
jtootte de afvallige engelen uil den hemel ;