Boekgegevens
Titel: Opgaven over vergelijkingen van den eersten graad met ééne onbekende; rekenkundige en meetkundige evenredigheden en gezelschaps-rekening: ten dienste van het onderwijs aan kweek- en normaalscholen
Auteur: Woltering, F.A.R.
Uitgave: 's-Hertogenbosch: C.N. Teulings, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9999
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202471
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opgaven over vergelijkingen van den eersten graad met ééne onbekende; rekenkundige en meetkundige evenredigheden en gezelschaps-rekening: ten dienste van het onderwijs aan kweek- en normaalscholen
Vorige scanScanned page
Y, Volledige Schrijfcursus in 9 Cahiers, ieder van
8 oefeningen. De 250 stuks,(naar verkiezing gesor-
teerd) a -10,-
VI. Schriftvoortoeelden voor meer gevorderden j n®.
10 en 11, per stuk. - 0,20
VIT. Cahier n®. 12, van 8 oefeningen, g^eeltelyk Eond-
schrift eu Gothisch. ^ - 0,07
VIII. Schrijfvoorbeelden, bestemd voor aankomende
Onderwijzers en leerlingen der bur^rscholen n®. 13. ■ 0,30
Bijbelioorend Caliier, gelinieerd naar evenredigheid
der modellen. - 0.07
IX. Idem idem 14 Loopend schrift. - 0.30
X. F. A. R. Woltering. Vragen en opgaven over de
Theorie der rekenkunde ten dienste van hen,
die zich voorbereiden voor het examen ter verkrij-
ging der acte van onderwijzer; Art. 56 lett. a. van
de "Wet van 17 Aug. 1878. prijs. - 0,5-5
XI. F. A. R. Woltering:. Vragen en opgaven over
verschillende talstelsels ten dienste van hen,
die zicli voorbereiden voor het examen ter veigtrij-
ging van de acte van bekwaamheid als onderwijzer
en als hoofdonderwijzer, art. 56 lett. a-^en b. van de
AVet van 17 Aug. 1878. ■ 0.35
XH. F. A. R. Woltering. Opgaven over vergeiykin-
gen van den eersten graad niet ééne onbekende:
rekenkundige en meetkinidige evenredigheden en
gezelschnps-rekening. - o.-in