Boekgegevens
Titel: Opgaven over vergelijkingen van den eersten graad met ééne onbekende; rekenkundige en meetkundige evenredigheden en gezelschaps-rekening: ten dienste van het onderwijs aan kweek- en normaalscholen
Auteur: Woltering, F.A.R.
Uitgave: 's-Hertogenbosch: C.N. Teulings, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9999
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202471
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opgaven over vergelijkingen van den eersten graad met ééne onbekende; rekenkundige en meetkundige evenredigheden en gezelschaps-rekening: ten dienste van het onderwijs aan kweek- en normaalscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Bij den Uitgever dezes wordt met veel succes gedebiteerd:
/i« cfiiVioJl' onbenoemde getallen 1 — 10./" 0.15
i sraKje|2, ^^ benoemde „ 1-10.-0.15
-IW
SIS"
HIMl
►JiWË/
P4t<{

2'
onbenoemde
benoemde
1-100. • 0.15
1-100. - 0.15
onben. getallen 1-1.000,000. - 0.15
benoemde ,, 1-1,000,000.-0.15
lengtematen, gewichten en inhoudsm. - 0.15
1® ged. Tiendeelige breuken - 0.15
2® „ Tiend. br. vraagst. - 0.15
Gewone breuken. - 0.15
7® „ Vlakte- en ruimtematen. - 0.15
8® „ De voornaaniste berekeningen, die
in den handel voorkomen. - 0.15
9® „ Vraagstukken in verband met de
theorie van rekenen. - 0.15
Verzameling van opgaven met tiendeelige en
gewone breuken. Herhaling en uitbreiding
van het behandelde m het 4®. 5% en 7® st. - 0.15
'Rekenen uit het hoofd, V stukje. - 0.15
„ „ „ 2« , - 0.15
II. Een Wandkaart, voorstellende een M-,
verdeeld in dM- enz. in 4 bladen op linnen a - 1,75
Dezelve los in 4 bladen - 1,00
III. Een verdeelbare Kubus van 1 d^P met
een bakje, waarin hij juist past, alles van
Mahoniehout. - 7,50
Idem idem van "Wagenschot. - 3.75
UV. Een Kubendoos -12.50