Boekgegevens
Titel: Opgaven over vergelijkingen van den eersten graad met ééne onbekende; rekenkundige en meetkundige evenredigheden en gezelschaps-rekening: ten dienste van het onderwijs aan kweek- en normaalscholen
Auteur: Woltering, F.A.R.
Uitgave: 's-Hertogenbosch: C.N. Teulings, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9999
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202471
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opgaven over vergelijkingen van den eersten graad met ééne onbekende; rekenkundige en meetkundige evenredigheden en gezelschaps-rekening: ten dienste van het onderwijs aan kweek- en normaalscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORREDE.
„Grondige kennis van de leer der evenredigheden en vaardigheid
in }iare toepassing op vraagstukken uit het dagelijksch leven" is
een van de eisehen, waaraan hij, die een acte van bekwaamheid
als onderwijzer of als hoofdonderwijzer verwerven wil, voldoen moet.
Met het oog op dien eisch heb ik de opgaven, die in deze ver-
zameling voorkomen, samengesteld. Naar ik vertrouw zullen zij
geschikt zijn om bij de leerlingen het recht begrip en de vaardige
toepassing van de leer der evenredigheden te bevorderen.
üe opgaven over de evenredigheden heb ik door eene reeks van
opgaven over de vergelijkingen van den eersten graad met ééne
onbekende laten voorafgaan, omdat naar mijne ondervinding de
kweekeling-en, die geen algebra hebben geleerd, — en dit aantal
is tQcli vrij groot — moeilijk de evenredigheden goed begrijpen en
toepassen, zoo zij niet eerst de vergelijkingen van den eersten
graad met ééne onbekende hebben leeren oplossen.
De hoop, dat ik daardoor Heeren collega's en aankomenden
onderwijzers een dienst bewijzen zal, heeft mij doen besluiten
deze verzameling uit te geven. Mocht deze hoop verwezenlijkt
worden, zoo zal ik mij voor de moeite, die de sam3nstelling mij
gekost heeft, ruimschoots beloond achten.
F. A. R. WOLTEEINa.
's BOSCH, Mei IS8i..