Boekgegevens
Titel: Opgaven over vergelijkingen van den eersten graad met ééne onbekende; rekenkundige en meetkundige evenredigheden en gezelschaps-rekening: ten dienste van het onderwijs aan kweek- en normaalscholen
Auteur: Woltering, F.A.R.
Uitgave: 's-Hertogenbosch: C.N. Teulings, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9999
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202471
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opgaven over vergelijkingen van den eersten graad met ééne onbekende; rekenkundige en meetkundige evenredigheden en gezelschaps-rekening: ten dienste van het onderwijs aan kweek- en normaalscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
42
als 5 : 4 : 3 : 8 en na het spel als 4:7:2:3.
Zoo B 57 centen gewonnen heeft, vraagt men wat
elk gewonnen of verloren heeft.
Een aannemer heeft van vier personen A, B, C en
D kapitalen op interest gehad, die samen ƒ 157500
bedragen. Zoo hij het kapitaal van A 5, dat van
B 4, dat van C 3 en dat van D 2 maand gehad
heeft en hij aan A 7, aan B 6V4) aan C 6 en aan
D 6^2 ^/o 'sjaars moest geven, vraagt men naar de
grootte der 4 kapitalen als de interesten die hij aan
A, B, C en D moet betalen tot elkander staan als
7 : 10 : 9 : 13.
23. Een aannemer heeft van een weg 3 perceelen aan-
genomen, wier lengten tot elkander staan als 6:8:
9. Zoo hij het eerste perceel afmaakt in 40 dagen
van 12 werkuren, het tweede in 45 dagen van 10
werkuren en het derde in 63 dagen van 8 werkuren,
vraagt men hoeveel arbeiders aan elk perceel ge-
werkt hebben, zoo aan de drie perceelen samen 1213
man hebben gewerkt.
24. In een gemeente zijn de woningen van zes ingezetenen
geheel of gedeeltelijk verbrand. Bij A wordt de schade
getaxeerd op 630, bij B op 576, bij C op 462, bij
D op 864, bij E op 1008 gulden en van F is alles
verbrand. Voor deze lieden is 2714,76 gulden gecol-
lecteerd. Hoe moeten deze gelden verdeeld worden,
zoo het eigendom van A op 1620, van B op 1800,
van C op 1260, van D op 1500, van E op 1440 en
van F op 1200 gulden geschat wordt?