Boekgegevens
Titel: Opgaven over vergelijkingen van den eersten graad met ééne onbekende; rekenkundige en meetkundige evenredigheden en gezelschaps-rekening: ten dienste van het onderwijs aan kweek- en normaalscholen
Auteur: Woltering, F.A.R.
Uitgave: 's-Hertogenbosch: C.N. Teulings, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9999
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202471
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opgaven over vergelijkingen van den eersten graad met ééne onbekende; rekenkundige en meetkundige evenredigheden en gezelschaps-rekening: ten dienste van het onderwijs aan kweek- en normaalscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
41
16. Iemand vei-maakt 4 neven cene nalatenschap van
ƒ90000 met bepaling, dat elks deel, vermenigvuldigd
met het getal der jaren, die hij oud is, hetzelfde
product moet geven. Zoo de neven nu 24, 30, 36
en 45 jaar oud zijn, vraagt men hoeveel elk van de
nalatenschap zal ontvangen.
17. Vier even zware metalen cilinders hebben samen
een inhoud van 975 cM^. Zoo de soortelijke ge-
wichten tot elkander staan als 2 : 3 : 4V2 = 6^4,
vraagt men naar den inhond van eiken cilinder.
18. Vier personen A, B, C en D koopen samen eene
heide, die 800 IIA groot is. Zoo de prijzen, die
zij per HA moeten betalen, tot elkander staan als
2,5 : 3 : 5 : 7,5 en zij evenveel betalen, vraagt men
hoeveel HA elk van de heide gekocht heeft.
19. In een vat zijn 4 kranen aan den bodem. Zoo door
de eerste kraan alleen het vat ledig loopt in 30,
door de tweede alleen in 36, door de derde alleen
in 40 en door de vierde alleen in 48 minuten, vraagt
men welk deel van den inhoud van het vat door
elke kraan zal loopen, zoo zij, als het vat vol is,
alle vier te gelijk open gezet worden.
20. Op een kassierskantoor waren op zekeren dag van elk
soort van bankbiljetten van ƒ 25, ƒ40, / 60, /100,
ƒ200, ƒ300 en ƒ1000 voor evenveel waarde aan-
wezig. Zoo er van de beide eerste soorten samen
260 stuks meer waren dan van de andere soorten
samen, hoeveel stuks waren er dan van elke soort?
21. Vier personen, A, B, C en D spelen samen. Voor
het spel staan de centen, die zij hebben, tot elkander