Boekgegevens
Titel: Opgaven over vergelijkingen van den eersten graad met ééne onbekende; rekenkundige en meetkundige evenredigheden en gezelschaps-rekening: ten dienste van het onderwijs aan kweek- en normaalscholen
Auteur: Woltering, F.A.R.
Uitgave: 's-Hertogenbosch: C.N. Teulings, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9999
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202471
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opgaven over vergelijkingen van den eersten graad met ééne onbekende; rekenkundige en meetkundige evenredigheden en gezelschaps-rekening: ten dienste van het onderwijs aan kweek- en normaalscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
40
derde tot liet vierde als 7 : 9. Zoo de som dezer 4
getallen 5700 is, vraagt men naar elk der 4 getallen.
10. Verdeel het getal 17520 in 5 deelen, zoodat het 1'"
.deel staat tot het 2'" als 2 : 3, het 2''° tot het 3'"
als 4 : 5, het tot het 4'" als 9 : 8 en het 4^«
tot het 5"» als 16 : 15.
11. Drie personen hebben samen ƒ1575 te deelen. Zoo
het deel van A tot dat van B moet staan als 3 : 4
en dat van B tot dat van C als 5 : 7, vraagt men
hoeveel elk zal krijgen.
12. Verdeel het getal 14800 in 4 deelen, zoodat 6 maal
het eerste deel gelijk 5 maal het tweede deel, 4
maal het tweede deel gelijk 3 maal het derde deel
en 9 maal het derde deel gelijk 4 maal het 4''® deel is.
13. Bepaal de 5 kleinste geheele getallen, die de eigen-
schap hebben, dat 15 maal het eerste, 18 maal het
tweede, 20 maal het derde, 24 maal het vierde en
30 maal het vijfde evenveel is.
14. Een locomotief stoomt van A naar B en onmiddellijk
terug. Zoo de sneliieden heen en terug tot elkander
staan als 4V2 : 4^5, vraagt men hoeveel tijd de
locomotief voor de heenreis heeft noodig gehad, zoo
zij voor beide reizen 46 minuten 30 seconden heeft
besteed.
15. Iemand heeft van 3 personen A, B en C gedurende
evenveel tijd geld op interest gehad Zoo liij A 5V4,
B 6 en C 674 % 's jaars moet geven en de in-
teresten, die hij aan elk moet geven, even groot
zijn, vraagt men hoeveel hij van elk geleend heeft,
zoo hij in 't geheel ƒ95500 heeft gehad.