Boekgegevens
Titel: Opgaven over vergelijkingen van den eersten graad met ééne onbekende; rekenkundige en meetkundige evenredigheden en gezelschaps-rekening: ten dienste van het onderwijs aan kweek- en normaalscholen
Auteur: Woltering, F.A.R.
Uitgave: 's-Hertogenbosch: C.N. Teulings, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9999
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202471
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opgaven over vergelijkingen van den eersten graad met ééne onbekende; rekenkundige en meetkundige evenredigheden en gezelschaps-rekening: ten dienste van het onderwijs aan kweek- en normaalscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
sehen arbeid van 10 uur een gracht gegraven, die
3472 M lang, 15 j\I breed en 6,7 M diep is. Hoe-
veel arbeiders zullen in 14 dagen bij een dagelijk-
schen arbeid van 12,5 uur een gracht gi-aven, die
2480 M lang, 17,5 M breed en 2,25 M diep is, als
6 M' van deze gracht evenveel tijd eischen om door
1 man uitgegraven te worden als 7 M' van de
eerste gracht?
34 Van twee metalen cilinders staan de middelijnen der
eindvlakken tot elkander als 7 tot 8, de soortelijke
gewichten als 16 tot 25 en de gewichten als 7 tot 13.
Zoo de tweede cilinder 2,1 M. lang is, hoe lang is
dan de eerste?
35. Van twee bollen staan de middelijnen tot elkander
als 4 tot 5 en de gewichten als 8 tot 11. Zoo het
soortelijk gewicht van den eersten bol 3,75 is, wat
is dan het sooi'telijk gewicht van den tweeden?
36. A en B gaan op hetzelfde oogenblik elkander uit M
en N te gemoet. Zoo A 1 uur 21 minuten na de
ontmoeting te N en B 2 uur 24 minuten na de
ontmoeting te M komt, vraagt men hoeveel tijd elk
over den weg gegaan heeft.
Grezelschaps-rekening,
1. Verdeel het getal 1200 in twee deelen, die tot
elkander staan als 13 : 19.
2. Verdeel het getal 13884 in drie deelen, die tot
elkander staan als 5:6: 13.
3. Verdeel het getal 86720 in 4 deelen, die tot elkander
staan als 7 : 9 : 11 : 13.