Boekgegevens
Titel: Opgaven over vergelijkingen van den eersten graad met ééne onbekende; rekenkundige en meetkundige evenredigheden en gezelschaps-rekening: ten dienste van het onderwijs aan kweek- en normaalscholen
Auteur: Woltering, F.A.R.
Uitgave: 's-Hertogenbosch: C.N. Teulings, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9999
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202471
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opgaven over vergelijkingen van den eersten graad met ééne onbekende; rekenkundige en meetkundige evenredigheden en gezelschaps-rekening: ten dienste van het onderwijs aan kweek- en normaalscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
36
8^4 Gil 9'/s maand op interest gehad. Zoo hij het
eerste had tegen '/a % maand, tegen hoeveel
per maand had hij dan het tweede, zoo de renten,
die hij van beide kapitalen moet betalen tot elkander
staan als 7 : 27?
26. Iemand heeft twee rechthoekige binnenplaatsen, die
hij wil laten bestraten. Zoo de lengten der plaatsen
tot elkander staan als 25 : 28, de lengten der steenen,
die hij voor beide plaatsen wil gebruiken als 15:16, de
breedten der steenen als 8 : 7 en de aantallen stee-
nen, die hij voor beide plaatsen noodig heeft als 9 :
16, vraagt men naar de breedte van de eerste
plaats, als die van de tweede 1 HM is.
27. In een huis zijn twee gangen met vierkante steenen
bevloerd. Zoo de lengten der gangen tot elkander
staan als 48 : 125, de breedten als 5 : 9 en de
lengten der steenen als 9 : 10, vraagt men hoeveel
steenen in den tweeden gang liggen als er in den
eersten 128 liggen?
28. In een school, waar 240 leerlingen zijn, die elk per
week 8 maal schrijven en dan telkens 2 pagina's
vol schrijven, gebruikt men cahiers vau 5 vellen.
In eene andere school, waar 180 leerlingen zijn, die
elk per week 6 maal schrijven en dan telkens 3
* pagina's vol schrijven, gebruikt men cahiers van 6
vellen. Indien de prijs van de cahiers, die men in de
1''° school gebruikt, staat tot den prijs van die, welke
men in de 2''® school gebruikt als 7 : 8 en men in
de eerste school voor/161,28 en in de 2° school voor
/121,50 aan cahiers per jaar noodig heeft, vraagt