Boekgegevens
Titel: Opgaven over vergelijkingen van den eersten graad met ééne onbekende; rekenkundige en meetkundige evenredigheden en gezelschaps-rekening: ten dienste van het onderwijs aan kweek- en normaalscholen
Auteur: Woltering, F.A.R.
Uitgave: 's-Hertogenbosch: C.N. Teulings, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9999
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202471
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opgaven over vergelijkingen van den eersten graad met ééne onbekende; rekenkundige en meetkundige evenredigheden en gezelschaps-rekening: ten dienste van het onderwijs aan kweek- en normaalscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
35
21. In een gesticht, waarin "45 mensclien zijn, eet men
5 dagen per week aardappelen en is de portie voor elk
per dag gemiddeld G dL. In een ander gesticht,
waarin 180 mensclien zijn, waarvan de porties gemid-
deld 6^5 dL per dag zijn, worden 6 dagen per
week aardappelen gegeten. Zoo de prijs der aard-
appelen, die in het eerste gesticht gebruikt worden,
staat tot den prijs der aardappelen, die in het
gesticht worden gebruikt als 10 : 11, voor hoeveel
geld aardappelen heeft men dan in het l®'® gesticht
in 36 weken noodig als men in het tweede gesticht
in 40 weken voor / 772,20 heeft gebruikt?
22. Van twee in elkander grijpende tandraderen heeft
het eene 64 en het andere 72 tanden. Hoeveel
maal moet het tweede ronddraaien in den tijd dat
het eerste 540 maal ronddraait?
23. Als 6 maal de grootheid K. gelijk is aan 5 maal de
grootheid L. 10 maal de giootheid L. gelijk 9 maal
de grootheid M en 18 maal de grootheid M gelijk
25 maal de grootheid N. vraagt men naar de ver-
houding van de grootheden K. en N.
24. Uit het dorp A gaan op een morgen om 8 uur
twee voetgangers, de een naar B en de andere naar
C. Zoo de afstand van A tot B 0,95 maal zoo
groot is als de afstand van A tot C en de eerste
voetganger om 2 uur 40 minuten te B en de ander,
die met eene snelheid van 80 M per minuut gaat,
om 3 uur 15 minuten te C aankomt, vraagt men
naar de snelheid van den eersten voetgancrer.
O O
25. Een aannemer heeft twee kapitalen, waarvan de
grootten tot elkander staan als 32 : 45 gedurende