Boekgegevens
Titel: Opgaven over vergelijkingen van den eersten graad met ééne onbekende; rekenkundige en meetkundige evenredigheden en gezelschaps-rekening: ten dienste van het onderwijs aan kweek- en normaalscholen
Auteur: Woltering, F.A.R.
Uitgave: 's-Hertogenbosch: C.N. Teulings, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9999
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202471
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opgaven over vergelijkingen van den eersten graad met ééne onbekende; rekenkundige en meetkundige evenredigheden en gezelschaps-rekening: ten dienste van het onderwijs aan kweek- en normaalscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
34
van de prij'^en per M^ lot elkander staan als 10: 9,
vraagt men wat liet kleed in de eerste zaal zal kos-
ten, als dat in de zaal ƒ 337,5 kost.
17. Van twee kapitalen, waarvan de grootten tot elkander
staan als 36 : 25, heeft het eerste gedurende 7 V2
maand tegen 6 en het tweede gedurende 9
maand tegen 5 V4 Vo 'sjaars uitgestaan. Hoe groot
zal de interest van liet tweede kapitaal zijn, als die
van het eerste ƒ 145 bedraagt?
18. Een aannemer heeft twee ploegen arbeiders. De
eerste ploeg is groot 270 en de tweede 198 man.
Zoo in een week, waarin door de eerste ploeg, gedu-
rende 5 dagen 14 uur per dag en door de tw^eede
ploeg 6 dagen 12,5 uur per dag gewerkt is, aan do
tweede ploeg, waarvan elke man per uur 1,00 maal
zooveel verdient als elke man van de eerste ploeg,
y2i72 uitbetaald is, hoeveel is dan aan de eerste
ploeg uitbetaald ?
19. Als 3 maal de grootheid A. gelijk is aan 4 maalde
grootheid B. en 5 maal de grootheid B. gelijk 6
maal de grootheid C, wat is dan de verhouding van
de grootheden A. en C.
20. Een landman heeft de aardappelen uit twee kuilen
verkocht tegen / 2,50 en ƒ2,80 per 75 KG. Zoo de
lengten der kuilen tot elkander staan als 6 : 7, de
breedten als 4:5 en de diepten als 49 : 60, vraagt
men wat de opbrengst zal zijn van den tweeden kuil,
als die van den eersten kuil / 180 bedraagt en de
aardappelen uit den eersten kuil 72 en die uit den
2^- kuil 73,5 KG per HL wegen.