Boekgegevens
Titel: Opgaven over vergelijkingen van den eersten graad met ééne onbekende; rekenkundige en meetkundige evenredigheden en gezelschaps-rekening: ten dienste van het onderwijs aan kweek- en normaalscholen
Auteur: Woltering, F.A.R.
Uitgave: 's-Hertogenbosch: C.N. Teulings, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9999
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202471
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opgaven over vergelijkingen van den eersten graad met ééne onbekende; rekenkundige en meetkundige evenredigheden en gezelschaps-rekening: ten dienste van het onderwijs aan kweek- en normaalscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
33
2 tot 3, de breedten als 4 tot 5, de dikten als 10
tot 7 en de soortelijke gewichten als 21 tot 25.
Bepaal de verhouding van de gewichten der beide
l)alken.
12. Van twee metalen staven staan de lengten tot elkander
als 9 tot 10, de breedten als 4 tot 5, de dichtheden
of soortelijke gewichten als 15 tot IG en de gewichten
als 27 : 25. Bepaal de verhouding der dikten.
13. Een rentenier heeft twee even groote kapitalen op
interest geplaatst gehad. Het eene, dat 5 , °io 's jaars
gaf, heeft in 9 maanden aan interest opgebracht
ƒ 395; tegen hoeveel ten honderd 's jaars heeft het
tweede uitgestaan, zoo dat in 7 'y, maand / 900
heeft opgeleverd ?
14. In een huisgezin, waar men gedurende 275 dagen
eiken dag aardappelen gegeten heeft, heeft men voor
/ 62,50 aardappelen gebruikt. In hoeveel dagen
heeft men in een ander huisgezin voor / 42,75
aardappelen gebruikt, als de hoeveelheid, die men
dagelijks in dit huisgezin gebruikt, staat tot de hoe-
veelheid, die men in het eerste huisgezin gebruikt
als 9 : 10?
15. Van twee stukken metaal staan de inhouden tot el-
kander als 108 : 125. Zoo het tweede stuk bij een
soortelijk gewicht van 8,46 een gewicht heeft van
243 KG, vraagt men naar het soortelijk gewicht van
het eerste stuk, zoo dat 349,92 KG weegt.
16. Van twee zalen is de verhouding van de lengten als
4 : 5 en de verhouding van de breedten als 2 : 3.
Wanneer in deze zalen kleeden gelegd worden, waar-
3