Boekgegevens
Titel: Opgaven over vergelijkingen van den eersten graad met ééne onbekende; rekenkundige en meetkundige evenredigheden en gezelschaps-rekening: ten dienste van het onderwijs aan kweek- en normaalscholen
Auteur: Woltering, F.A.R.
Uitgave: 's-Hertogenbosch: C.N. Teulings, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9999
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202471
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opgaven over vergelijkingen van den eersten graad met ééne onbekende; rekenkundige en meetkundige evenredigheden en gezelschaps-rekening: ten dienste van het onderwijs aan kweek- en normaalscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
29
partij per HL verkocht als liij die tegen ƒ 9,25 per
HL gekocht heeft?
38. Van twee metalen staven staan de soortelijke ge-
wichten tot elkander als 325 : 418. Men vraairt
O
1°. wat de verhouding der dikten zal zijn hij gelijke
lengte, breedte en gewicht en 2wat de verhouding
der gewichten zal zijn zoo de lengten, breedten en
dikten gelijk zijn.
39 Iemand wil twee even groote stukken land laten
omspitten. Zoo de moeilijkheid van bewerking van
het eerste staat tot die van het tweede als 7 : 8,
vraagt men naar de verhoudiuir der dagen, die twee
O O O '
gelijke ploegen arbeiders zullen noodig hebben.
40. Van twee cirkelvormige rijbanen staan de stralen
tot elkander als 25 : 28, Men vraagt naar de ver-
houding van de snelheden van twee paarden, die in
gelijke tijden evenveel malen die banen afleggen.
En wat zou de verhouding van de tijden zijn, waarin
zij evenveel malen rondliepen met dezelfde snelheden?
En wat zou de verhouding zijn van de aantallen
keeren dat zij rondliepen in gelijke tijden met gelijke
snelheden ?
Samengestelde evenredigheden.
Leid uit elk volgend stel evenredigheden cene evenre-
digheid af, waarin alleen x voorkomt en bepaal vervolgens
de waarde van ir in die evenrediglieid.
1.
2.
112
117
120)
45
224
19
: 91 : j/.
: // : .r.
207 : y.