Boekgegevens
Titel: Opgaven over vergelijkingen van den eersten graad met ééne onbekende; rekenkundige en meetkundige evenredigheden en gezelschaps-rekening: ten dienste van het onderwijs aan kweek- en normaalscholen
Auteur: Woltering, F.A.R.
Uitgave: 's-Hertogenbosch: C.N. Teulings, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9999
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202471
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opgaven over vergelijkingen van den eersten graad met ééne onbekende; rekenkundige en meetkundige evenredigheden en gezelschaps-rekening: ten dienste van het onderwijs aan kweek- en normaalscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
27
Zoo de breedten tot elkander staan als 15 : 44 en
het eerste 2,64 HAl lang is, hoelang is dan het
tweede ?
27. Met eene zekere hoeveellieid aardappelen kan men in
een gesticht, waarin 253 nienschen zijn, 175 dagen
toekomen ; hoe lang zal men met dezelfde hoeveel-
heid toekomen als het aantal menschen met 22 ver-
meerdert en de dagelijksche porties per persoon
even groot blijven ?
28. Een werkman heeft eerst bij A en daarna bij B een
zeker aantal dagen gewerkt. Zoo hij bij beiden
evenveel heeft verdiend, doch bij A 18 en bij B 22
dagen heeft gewerkt, vraagt men naar het daggeld
bij A als dat bij B f 1,35 bedroeg.
29. Van twee rechthoeken A en B is de verhouding
van de lengten als 32 tot 27. Zoo de oppervlakken
van beide rechthoeken gelijk zijn, en de tweede eene
breedte heeft van 175 M, vraagt men naar de
breedte van den eersten. y
30. Als een trein met eene snelheid van 13,5 M per
seconde in 1 uur 48 minuten van A naar B
spoort, vraagt men in hoeveel tijd hij het zou kui.nen
doen met eene snelheid van 16,2 M per seconde.
31. Een stalhouder kan met een zekeren voorraad
haver 153 dagen toekomen als hij elk paard per
dag 4,75 KG geeft. Zoo hij nu met denzelfden
voorraad 171 dagen wenscht toe te komen, hoeveel
moet hij dan elk paard per dag geven ?
32. Van twee balken, die dezelfde lengte en denzelfden