Boekgegevens
Titel: Opgaven over vergelijkingen van den eersten graad met ééne onbekende; rekenkundige en meetkundige evenredigheden en gezelschaps-rekening: ten dienste van het onderwijs aan kweek- en normaalscholen
Auteur: Woltering, F.A.R.
Uitgave: 's-Hertogenbosch: C.N. Teulings, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9999
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202471
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opgaven over vergelijkingen van den eersten graad met ééne onbekende; rekenkundige en meetkundige evenredigheden en gezelschaps-rekening: ten dienste van het onderwijs aan kweek- en normaalscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
20. Een i'uitor en een voetganger vertrekken te gelijk
uit A naar B. De ruiter komt te B en keert on-
toiddelijk met dezelfde snelheid terug. Zoo nu de
ruiter den voetganger ontmoet als deze nog V5 van
den weg van A naar B moet afleggen, vraagt men
naar de snelheid van den ruiter^ als die van den
voetganger 1.5 M per seconde is,
21. Een aannemer betaalt aan twee ploegen arbeiders
evenveel weekgeld. Zoo de eerste ploeg uit 135
man en de uit 144 man bestaat, vraagt men
wat het weekgeld van eiken arbeider van de tweede
ploeg is, zoodat van eiken arbeider van de eerste
ploeg ƒ 12 is.
22. Als een spoortrein met een snelheid van 9 M,per
seconde in 1 uur 24 minuten van A naar B rijdt,
met welk eene snelheid zal hij dan in 1 uur 10 mi-
nuten denzelfden weg afleggen ?
23. In eene kamer heeft men voor een vloerkleed noodig
63 M tapijtgoed van 68 cM breedte, hoeveel M zou
men noodig hebben, zoo men tapijtgoed van 1,02 M
breedte nam ?
24. In hoeveel maanden zullen 12600 gulden evenveel
. interest opbrengen als 8400 gulden in maand
als de percenten 'sjaars dezelfde zijn?
25.. Hoeveel cM^ moet de inhoud van een stuk metaal,
waarvan 't soortelijk gewicht 7,45 is, zijn, om even-
veel gewicht te hebben als een ander stuk, dat 283
cAP inhoud heeft en waarvan 't soortelijk gewicht
8,94 is ?
26. Twee rechthoekige stukken land zijn even groot.